Huisregels

Café de Markies

 

 

1. Toegangsleeftijd +/- 21 jaar. Onder de 16 jaar is toezicht door ouder/verzorger vereist. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden.

 

2. Er kan om legitimatie gevraagd worden. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.

 

3. Passende kleding is gewenst.

 

4. Gebruik van onze garderobe is verplicht. De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.

 

5. Geen toegang aan personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij zonder uitdrukkelijke toestemming door het managementteam toegang is verleend.

 

6. Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Drugsgebruik is ten strengste verboden.

 

7. Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.

 

8. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

 

9. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.

 

10. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.

 

11. Verboden goederen te verhandelen in of rondom Café de Markies, hetgeen bij de wet niet is toegestaan.

 

 

12. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden
gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot Café de Markies worden ontzegd.

 

13. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer of gastvrouw hieromtrent is bindend.

 

14. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.

 

15. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. In sommige gevallen kan hier van afgeweken worden.

 

16. Consumptiegebruik alleen binnen het bedrijf. Het is verboden glaswerk

of consumpties mee naar buiten te nemen.

 

17. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de managementteamleden in te schakelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.

 

19. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

 

20. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.

 

21. Café de Markies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.

 

22. Camera’s waken over uw en onze veiligheid.

 

23. Bij constatering van openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd

 

24. In Verband met overlast tot de woonwijk is het niet toegestaan om met grote groepen buiten rondom Café de Markies te verblijven dit op straffen hoger dan 50 euro door het Gemeentelijk toezichtapparaat.

 

25. Foto en of video opnamen die worden gemaakt Café de Markies, kunnen zonder toestemming van de personen op deze opnamen worden gebruikt voor reclame doeleinden.

 

26. Roken is in de algemene verblijfsruimte verboden ook in de toiletten, bij overtreding van het rookverbod wordt u de toegang ontzegd. Roken is alleen toegestaan in de toegewezen rokersruimte en beperkt, tot 01.25 uur, buiten.

 

27. Het is in verband met de sluitingsregels binnen Gouda niet toegestaan mensen na 01.30 uur in de nacht binnen te laten, ook niet om je jas op te halen.

 

 


Op verschillende plekken in onze zaak zijn de huisregels zichtbaar opgehangen.


Bij toetreding tot onze zaak stemt u in met onze huisreglement en houd u zich hier aan.

Wij zijn geopend tot uiterlijk 05.00 uur, u kunt bij ons naar binnen tot 01.30 uur.

 

Aanwijzingen anders dan in het huisregelement opgetekent en toegewezen door het managementteam dienen per onmiddellijke opvolging voor uw en onze veiligheid in acht te worden genomen.


Heb je een probleem? Meld het bij ons of de tijdelijke hosts.
Kom je er niet uit met een van onze medewerkers of wordt je aan de deur geweigerd? stuur een mailtje naar info@demarkiesgouda.nl
 Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, omschrijf daarin je probleem, de locatie en het tijdstip.

 

 

 

Preventie voorkomt geweld!.

Het management team, Café de Markies